18 juni: Maja Nieuwenhuis -den Dulk ; 23 juli: Margaret van Beek – den Hoed

Twee roosterwijzigingen de komende tijd!

Op 18 juni aanstaande preekt Maja Nieuwenhuis- den Dulk. Zij is een bekende in de Woudkapel en komt er graag, mede omdat zij daar haar opleiding voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding volgende bij het OPV. De laatste jaren bekwaamde zij zich in bibliodrama en gesprekstechnieken. In 2012 richtte zij het Centrum voor levensvragen Rijnmond op, waar zij mensen ambulante geestelijke verzorging biedt. Zij begeleidt graag mensen langs knooppunten in hun leven, zoals zij zelf zegt: ‘met behulp vanher kompas van compassie’.

Op 23 juli ontvangen wij Margaret van Beek- den Hoed. Ook zij kwam al eerder in De Woudkapel. Zij is een ervaren voorgangster en begeleidster van gespreksgroepen. Na haar emeritaat in Drenthe verzorgt zij regelmatig gastpredikantschappen in gemeentes waar zij zich thuis voelt.

Diensten duren van 10.30 uur tot 11.30 uur en zijn vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met koffie of thee.

Bezinningssamenkomst 14 mei, krachtige ontwikkelingssamenwerking

goedkeuring
Een groep van ongeveer 100 vrouwen in de provincie Ben Tre in de Mekong Delta hebben een beter leven gekregen dankzij een microkrediet. Hun leven is in veel opzichten verbeterd, er is sprake van meer kennis over het omgaan met geld en het runnen van een eigen bedrijfje en er is als basis van alles voedselzekerheid. Deze vrouwen zijn bovendien trots dat zij niet langer afhankelijk zijn van externe hulp, zij runnen hun eigen leven. Guus Paardekooper en Karin Vlug, directeur en fondsenwerver van het Medisch Commité Nederland Vietnam, vertellen over hun ervaringen om samen met de Vrouwen Unie van de Vietnamese overheid de positie van kansarme groepen duurzaam te verbeteren.

I Daniel Blake, een film die u moet zien!

I Daniel BlakeOp donderdagavond 30 maart vertoont De Woudkapel de film I Daniel Blake, een recente en veelbesproken film van regisseur Ken Loach. Als Daniel Blake door een hartaanval voor het eerst van zijn leven een beroep moet doen op de staat ervaart hij hoe vernederend  en onpersoonlijk het is om je een weg te banen langs alle bureaucratische regeltjes. In dat proces ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie met haar twee kinderen, die zich staande moet houden in een vergelijkbare situatie. Ze steunen elkaar en samen vinden ze hun waardigheid en geluk weer terug. Een realistische en hartverwarmende film! De zaal opent vanaf 19.30 uur, kosten 5,-, inclusief consumpties voor en achteraf.

Werken met bezieling: hoe vanzelfsprekend is dat?

HuibK 2009We verwachten veel van ons werk: we willen er onze passie in kwijt kunnen, de wereld moet er niet slechter door worden en als het even kan moet het bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling.

De Woudkapel organiseert vier avonden waarin de deelnemers onderzoeken welke plaats spiritualiteit in neemt in hun werk. Op donderdagavond 9 maart start Huib Klamer en gaat hij met de deelnemers in gesprek over de manier waarop zij hun werk ervaren. Klamer heeft programma’s over leiderschap en spiritualiteit georganiseerd als secretaris van VNO-NCW. De bijeenkomst op 9 maart is een goede inleiding voor de gespreksgroep Bezieling in je werk, maar kan ook los daar van worden gevolgd. Deze avond kost € 5,- voor leden en vrienden van De Woudkapel, € 10,- voor anderen, inclusief koffie en thee; zaal opent vanaf 19.30 uur, tijd:20.00 – 22.00 uur

Daarna volgen drie woensdagavonden met de titel Bezieling in je werk waarin we verder verkennen hoe spiritualiteit een plek krijgt in ieders werk. Deelname aan deze groep kost € 30,- voor leden en vrienden van De Woudkapel, € 50,- voor anderen, inclusief koffie en thee; zaal opent vanaf 19.30 uur, tijd:20.00 – 22.00 uur. Informatie en opgave bij:

In de eerste bijeenkomst op 22 maart spreken we over spanningen tussen persoonlijke en maatschappelijke waarden en de organisatiedoelen. Wanneer ervaren we deze spanningen? Waar komen ze vandaan? Welke rol spelen zaken als veiligheid, vertrouwen en machtsverhoudingen? En wat doet dat met onze bezieling?

Het gesprek over deze vragen is interactief en onderzoekend en wordt begeleid door Flip Goudsmit. Hij is ondernemer en organisatie adviseur met 35 jaar ervaring in succesvolle en minder geslaagde organisatieveranderingen.

In de tweede bijeenkomst op woensdag 5 april gaan we onder leiding van Pieter Lootsma in gesprek aan over de (on)mogelijkheden om onze persoonlijkheid en identiteit te ontwikkelen in een professionele omgeving. Is het reëel te verwachten dat onze werkgever de condities schept waaronder wij op een integere manier kunnen werken aan onze persoonlijke groei?

Pieter Lootsma verzorgt als theoloog traineeprogramma’s binnen grote ondernemingen rond het thema bezieling en is voorganger binnen de Woudkapel.

Tijdens de derde bijeenkomst op woensdag 19 april kijken we naar de nieuwe werkvormen waar in reflectie en twijfel tot een kracht kunnen worden, in plaats van zwakte. We onderzoeken wat de voorwaarden daarvoor zijn en proberen samen tot nieuwe inzichten te komen die helpen bezieling in organisaties mogelijk te maken. Deze avond wordt geleid door Nelleke Metselaar, organisatiecoach en ervaren in het begeleiden van groepsgesprekken en dialoog.

Informatie:

Zondagmiddag 19 februari De WaaromdenkersSalon

lageweg1Op zondagmiddag 19 februari wordt in De Woudkapel in ontspannen sfeer gesproken over het maken van verrassende keuzes in je leven. Onder leiding van journaliste Ilona Hofstra vertellen drie gasten, allemaal afkomstig uit onze gemeente, hun persoonlijke verhaal en gaan zij met elkaar en met de bezoekers in gesprek.

Wat heeft geleid tot het inslaan van een nieuw levenspad, of het uitdragen van een nieuwe missie en wat doet dat met je? Willem Lageweg spreekt over de periode na zijn zware baan als directeur van MVO Nederland. Hoe vult hij ‘de rest van zijn leven’ in en welke keuzes maakt hij daar bij? Peter Schlamilch is dirigent maar is bijna tot zijn eigen verrassing politiek actief geworden omdat hij wil bijdragen aan de wereld waarin wij met elkaar leven. ‘Ik had de boel de boel kunnen laten en in mijn buitenhuis in Italië kunnen gaan zitten, maar ik merkte dat ik de drang voelde iets te doen.’ Annefleur Lohman is planoloog en werkte als zelfstandige aan verschillende projecten tot zij ontdekte dat wat zij werkelijk wilde doen op een heel ander vlak ligt: het begeleiden van kinderen bij het verwerken van een verlies. Wat heeft het inslaan van dit pad haar gebracht, beïnvloedt het haar leven en werk?                                                                                                                                                         peter sDe WaaromDenkersSalon is een initiatief van De Woudkapel en Vrijmetselaarsloge De ster in het Oosten en wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Uitgangspunt voor deze inspiratiebijeenkomsten is dat verandering vaak met de waaromvraag begint. Durf je jezelf deze en andere vragen te stellen? WaaromDenkersSalon verbindt mensen met een vrije geest uit de eigen omgeving aan elkaar. Ervaar dat inspiratie dit keer letterlijk om de hoek ligt! De WaaromDenkersSalon bestaat uit een ontspannen samenzijn van ongeveer twee uur waar de geest op een aangename wijze gescherpt wordt, met een drankje bij de hand. Bezoekers zijn van harte welkom in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, op zondagmiddag 19 februari van 16.00 tot ongeveer 18.00, toegang € 5,-, inclusief consumptie. Rudo den Hartog speelt piano.

Annefleur

________________________________________________________________

 

Informatie:

 

 

Nuweira Youskine: Van het duister naar het licht bedacht

nuweiraIslamologe, docente en Trouw-columniste Youskine verzorgt op zondag 8 januari 2017 een bezinningssamenkomst waar zij van 10.30 tot 11.30 uur met het publiek in gesprek gaat over de actualiteit. Er zijn genoeg dingen om bang van te worden. De samenleving polariseert en dat leidde nota bene tot een aanslag op eenerstmarkt. We kunnen ons in een hoekje terugtrekken en de angst bezit van ons laten nemen. Maar we kunnen ook lijken naar de vele positieve signalen die er zijn! Wat biedt ons nog hoop en houvast? Caroline Kuijpers speelt Satie en Chopin. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. Na afloop is iedereen van harte welkom om koffie en thee met elkaar te drinken.

Geluk voor gevorderden

hoogendijkBegin het nieuwe jaar goed! Op donderdagavond 12 januari organiseert De Woudkapel in samenwerking met De Bilthovense Boekhandel een avond met Adriaan Hoogendijk.

Tussen 20.00 – 22.00 uur vertelt hij over zijn boek Geluk voor gevorderden; het leven vanaf 40 en kijkt hij met de aanwezigen naar hun eigen leven. Hoe creëer je een authentiek leven voor jezelf, hoe zorg je dat die tweede helft vooral speels, creatief en wijs wordt? Adriaan is levens- en loopbaancoach en bereikt veel mensen met zijn Bezielingsspel en zijn app De Ontwikkelingsimpuls. In het enorme aanbod aan coaches en ‘wegwijzers’ springt Adriaan Hoogendijk er in positieve zin uit omdat hij concreet en praktisch is. Website met meer informatie: : www.hoogendijkcoaching.nl

De Bilthovense Boekhandel verzorgt deze avond de boekverkoop; boeken kunnen desgewenst gesigneerd worden. Toegang: € 5 voor leden en vrienden van De Woudkapel, € 10 voor anderen, inclusief consumptie. Adres: Beethovenlaan 21. De zaal opent vanaf 19.30 uur. Reserveren:

Kerstavonddienst in De Woudkapel

kerstZoals iedere jaar vieren we op 24 december van 22.00 uur tot 23.00 uur kerstavond met elkaar in De Woudkapel. Pieter Lootsma verzorgt de dienst, in combinatie met prachtige live muziek door Ingrid Nugteren  (sopraan), Tobias Segura Peralta (altus), Andre Cruz (tenor) en Nathan Taks (bas). Gerard Zwart speelt orgel en piano. De deuren openen vanaf 21.45 uur; zorg dat u op tijd bent want het is ieder jaar erg druk!

Sint Nicolaas door Pieter Lootsma

 myrasintnicolaasAfgelopen zondag was Sint Nicolaas, tot plezier van velen, onderwerp van de preek van Pieter Lootsma. Daarom staat de tekst deze keer op de homepage en op het Prikbord, de rubriek waar u normaal gesproken zijn teksten vindt. 

Klein Byzantijns Koor o.l.v. Ilia Belianko verleende medewerking aan deze ochtend.

inleidende tekst

Vanmorgen gaat het over Sint Nicolaas, over Sinterklaas, de Goedheiligman. Ik hoop duidelijk te maken dat het vieren van zijn feest een letterlijke ‘godsdienstoefening’ is. Sterker nog, het is een oefening in Advent. Met Sinterklaas oefenen wij ons in het vertrouwen dat er iemand op ons toekomt die een einde maakt aan het om zich heen grijpende duister.

gebed om ontferming (na het ‘daarom bidden wij’ antwoord het koor met Gospodi Pomiloej (Heer ontferm u))

 

Kranig zijn wij,

zo met z’n allen, toch?

Dat wij onszelf staande weten te houden

in een wereld en een werkelijkheid

die alles behalve zachtzinnig is.

Het ligt toch voor de hand

dat wij ons daarom afschermen

voor wat ons bedreigt en onderuit haalt,

en dat wij doen alsof het allemaal wel meevalt,

met wat deze wereld vernielt, vervuilt en corrumpeert?

En dat wij de grote vragen die er op ons afkomen,

de pijn van het verlies dat wij leiden,

de hardnekkigheid van onze zelfhandhaving

zo relativeren?

Want wat moeten wij anders?

Daarom bidden wij:

Dwars door dat alles heen

spreekt diep in ons

een stille stem die zegt dat het anders kán,

dat er ondanks alles een alternatief is.

In een verborgen hoek van onze ziel

slaapt vrijwel onopgemerkt een weten

tegen beter weten in.

Dat stille weten hoort de kleine mensen schreien,

het berust niet

in de kleinering van naamlozen,

in de verminking van een mensenleven

door machtsuitoefening en onachtzaamheid.

Maar welke plaats heeft dat weten in het leven dat wij leven?

Daarom bidden wij:

Help ons weer in de droom

van een wereld

waarin iedereen thuis is:

. wie geen huis heeft omdat hij moest vluchten,

. wie geen zekerheid meent te kennen

omdat mislukking hem blijft aangerekend,

. wie geen mens heeft om te vertrouwen

omdat zijn vertrouwen zo dikwijls is beschaamd,

een wereld waarin iedereen meetelt en onderdak vindt,

in tijd én in eeuwigheid.

Dat díe droom zich mag vertalen

in een getroost doen en laten,

in leven en laten leven.

Daarom bidden wij:

 

schriftlezing

Mattheus 25: 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

 

overdenking

Vandaag hebben wij het dus over Sint Nicolaas. Maar misschien moet ik eerst, in een enkele zin, iets in het algemeen zeggen over wat ‘heiligen’ zijn. Heiligen zijn mensen als wij allemaal die door hun levenswandel op de één of andere manier aan God deden denken en die daarom apart gezet zijn. Met hun doen en laten verwijzen zij naar God en daarom wordt er over hen verteld, ter inspiratie en tot troost. Zij leren ons een andere manier van doen en laten, van kijken en ervaren. Door over hen te vertellen, door ons met hen te omringen, kan het gebeuren dat wij weggetild worden uit de grauwe verlatenheid van het dagelijkse bestaan.

 

Kort geleden werd mij iets verteld dat dit kan illustreren. Het is een verhaal van een man met wie ik ooit een opleiding volgde en die nog niet zo lang gelden tot priester werd gewijd. De dag waarop dat gebeurde was voor hem één van de grootste dagen uit zijn leven tot dan toe. Maar hem was, zo vertelde hij, het grote verschil opgevallen tussen zijn eigen beleving van die dag en de beleving van degenen die hem na stonden. U moet weten dat een priester die gewijd wordt op enig moment in de dienst verondersteld wordt op de grond te gaan liggen, op zijn buik, met zijn gezicht naar de vloer. Terwijl hij daar zo ligt, wordt de ‘liturgie van alle heiligen’ gezongen. Dan klinken de namen van alle heiligen die een rol spelen in het leven van de aankomende priester. Zijn omgeving zei, na afloop van de dienst: ‘Toen jij daar lag, voor het altaar, in die volstrekte overgave, toen vonden wij je zo gruwelijk alleen.’ Maar zelf had hij dat heel anders gevoeld. Voor hem was het een hoogtepunt geweest, een moment van vervulling en grote rijkdom. Hij had erop gestaan dat naast alle namen van de bekende en grote heiligen óók andere heiligen zouden worden genoemd: de patroonheilige van zijn kleuterschool, en van zijn lagere- en middelbare school. En de naamheiligen van zijn vader, moeder, broers en zusters. En die van hemzelf, natuurlijk. En de heilige aan wie de kerk waarin de wijding plaatsvond was opgedragen. Al die namen zweefden om hem heen, terwijl hij daar lag. Zij bezochten hem, één voor één, een lange stoet van herinneringen en ervaringen. Zijn hele levensgang werd erdoor samengevat en in één, groot, zinvol verband geplaatst. En of hij alléén geweest was op dat moment? Hij had zich zelden zó verbonden gevoeld met God en met de mensen.

 

Het verhaal van de mogelijkheid van deze verbondenheid is tot ons gekomen in een lange traditie van verhalen over menselijke gestalten. Eerst waren er de mannen en vrouwen waar de bijbel en andere heilige boeken ons van vertellen. Daarna kwamen getuigen uit een meer eigen werkelijkheid. Ik noem een paar namen: Augustinus, Franciscus, Calvijn, Bach, Teresa van Avilla. Maar wij zouden ook kunnen denken aan mensen als Martin Luther King, Oscar Romero, Etty Hillesum, Bonhoeffer, allemaal mensen, feilbaar als iedere ander, falend en vallend als ieder ander, maar die op momenten een alternatief voor het zo wijd verbreide cynisme voor hebben geleefd.

 

Sint Nicolaas, wie was hij? Waarschijnlijk is hij, zoals wij hem kennen, een optelsom van twee vrome gestalten uit Lycië, aan de zuidkust van Klein Azië: een bisschop van Myra uit de vierde eeuw over wie wij niets met zekerheid kunnen vertellen én een eenvoudige monnik uit de zesde eeuw van wie tal van verhalen over genezingen en verdrijvingen van demonen worden verteld. Rondom hem was een cultus ontstaan die ergens in de loop van de zevende eeuw via Griekenland naar Italië overwaait. Zeelieden die het gebeente uit het inmiddels voor het Christendom verloren gegane Myra roven en in Bari in Zuid Italië begraven, dragen de roem van de heilige overzee. En met succes. Zo is, bij voorbeeld, overgeleverd dat Willem de Veroveraar de heilige Nicolaas om bijstand aanroept, wanneer zijn vloot bij zijn beroemde overtocht over het Kanaal in 1066 door de storm wordt geteisterd.

 

Schitterende en, voor de goede verstaander, pikant dubbelzinnige legenden over de heilige Nicolaas doen de ronde. Ik geef u een korte bloemlezing van eerst de legenden. Dan kunt u uw fantasie laten werken. De dubbelzinnigheid vertel ik zo meteen.

 

Er wordt verteld dat de vroomheid hem aangeboren is want als zuigeling accepteert hij op vastendagen slechts eenmaal per dag de moederborst. Verder redt hij drie meisjes die uit armoede tot de prostitutie veroordeeld waren door driemaal een zak met daarin de bruidsschat door het raam naar binnen te gooien. Als dat geen mooie surprise is! En drie jongens, voor straf vermoord en ingemaakt in een pekelvat, wekt hij tot leven. Evenals het kind dat omkwam in een pan kokend water op de kachel. De moeder baadde het kindje maar werd weggelokt door het schone gezang uit de kerk. En ook de duivel bant hij uit. In Middeleeuwse spelen, waarin de strijd tussen goed en kwaad dikwijls plastisch wordt uitgebeeld, verschijnt de goedheiligman ten tonele met een potsierlijke duivelsgestalte stevig aan de ketting. Het kereltje is zwart, zoals iemand uit het rijk der duisternis betaamt. Later is die ketting overigens verdwenen en het kleine donkere duiveltje, dat mannetje, met zijn roede en zijn zak, gaat dreigend rond. Maar zodra de heilige bisschop een teken geeft dat het geduvel uit moet zijn, dan ís het uit. Toch heeft hij alle begrijp voor wie bezwijken voor de verleidingen des vlezes. Hij heeft een begrijpend oor voor de zeeman en zijn noden en hij gunt de meisjes hun vrijers. Daarom worden er op zijn naamdag hier en daar vrijers en suikerharten uitgedeeld. Maar hij verkondigt dat een mens in alles maat moet weten te houden, zoals hij dat ook zelf als zuigeling al deed.

 

Een goed en heilig man is hij. Hij is de beschermheilige van alle verkeer: van het huiselijk verkeer, van het handelsverkeer maar bovenal van het geslachtsverkeer. Die drie meisjes hoeven niet de prostitutie in maar mogen moeder worden. De drie jongetjes (waarvan met name de middelste ondeugend is geweest; deze ‘jongeheer’ was ergens binnengegaan waar dat niet mocht; de twee anderen hadden buiten gewacht) krijgen een passende straf maar ontvangen vergiffenis van Sint Nicolaas voor hun verboden avontuur. En de moeder met haar kindje in het water (zij is, met andere woorden, zwanger en wordt dus niet geacht gemeenschap te hebben, want die dient slechts de voortplanting) is door het zingen in de kerk(!) zó in vervoering geraakt dat zij haar kindje vergeet. Daarom sterft het, als straf op de zonde. Maar het begrip en mededogen van Sint Nicolaas laten haar niet in de steek en hij wekt haar kind óp uit de dood. Sint Nicolaas is zelf alles behalve naïef in dit soort zaken. Hijzelf weet overigens ook drommels goed waar Abraham de mosterd haalt. Hij is alles behalve schijnheilig. Immers: hij heeft het steigerende beest, het animale van de seksualiteit, vast aan de teugel. Hij heeft het zelfs weten te temmen tot een van de meest edele dieren uit het dierenrijk, een wít paard. Het Griekse woord voor overwinnaar is nikè. En laos betekent ‘volk’. De overwinnaar van het volk is Nico-laos, hij helpt het boven zichzelf uit te stijgen.

 

Hij is al met al meer aards dan hemels gericht. Hij laat zich in met hele concrete menselijke verlangens en noden. Hij was vooral een gewoon mens, geen geleerde, en alles behalve een scherpslijper. Dat maakt hem populair. En daarom hoop ik nu maar dat u het met mij eens zult zijn dat er alle reden is om deze Sint Nicolaas een warm hart toe te dragen en hem ook dit jaar weer de eer van zijn intocht te gunnen, deze sympathieke heilige, de enige van de oecumene.

 

In de loop van de jaren is Sinterklaas in verschillende opzichten op Jezus gaan lijken. Veel trekjes in Sinterklaas doen aan Jezus denken. Net als Jezus is Sint Nicolaas een eenzame man. Maar hij is vriendelijk en altijd op anderen gericht. Ook zijn komst doet denken aan die van de Messias. Niet voor niets is zijn feest op de heiligenkalender aan het begin van de adventsweken geplaatst.

 

Hij komt ons tegemoet van overzee: ‘Zie ginds komt de stoomboot…’ Dat lied gaat over de nadering van een mysterie, een heilsgeheim in ons naïeve hart. Het is maar een kleine stap van dit lied naar het bij u misschien bekende, oude Adventslied ‘Daar komt een schip geladen, tot aan de hoogste boord, draagt Gods zoon vol genade des Vaders eeuwig woord.’ En wat denkt u van ‘Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt wie de gard?’ Dat is een vertaling van het oordeel dat Jezus uitspreekt bij de scheiding van de schapen en de bokken. Of van: ‘Hoor wie klopt daar kind’ren?’ Dat is gezang 295 in het oude Liedboek: ‘Aan de deur des harten woning klopt des hemels bruidegom.’ Ik lees u een enkele regel en misschien inspireert u dat om het morgenavond te gaan zingen:

 

‘Maar hoe zou ik hem ontmoeten,

ik ben koud en arm en naakt;

loom heeft mij de nacht gemaakt;

’t leger bindt mijn trage voeten.

’t Wakker hart hoort úw geklop,

maar ik geef mijn rust niet op.

 

Houdt mijn deur het kloppen tegen:

eenmaal wordt zijn kloppen stil.

Wie hem dan weer vinden wil,

moet hem zoeken langs de wegen,

dolend in de duisternis,

waar geen spoor te vinden is.

 

En zo gaat het nog een aantal coupletten verder. Waar het dus óók in de verhalen over Sint Nicolaas om gaat, is dat wij weer gaan hopen en verwachten dat er in een wereld die geen oor meer lijkt te hebben voor de stilte, en die hulpeloos meebuigt met de krachten van de chaos, er iemand op ons toekomt. Iemand breekt in in onze werkelijkheid – om daar het één en ander eens tegen het licht te houden en om uiteindelijk wat krom is recht te maken.

 

Ik besluit met een kort verhaal dat speelt in Amerika. Wat dit verhaal illustreert, is hoe in de wereld van de Goedheiligman de grens tussen het seculiere en het heilige wordt opgeheven. Misschien is dat wel de kern van waar het in zijn overlevering om gaat. Het verhaaltje gaat over een straatarm jong paar, Jim en Della, dat elkaar wat wil geven met Santa Claus. Della besluit, na lang wikken en wegen, dat zij het mooiste wat zij heeft, haar lange, donkere haren, zal verkopen om Jim een horlogeketting te kunnen geven. Jim verkoop echter, zonder dat Della het weet, zijn horloge om voor haar een paar mooie haarkammen te kunnen kopen.

 

Santa Claus is een net wat ander feest dan ons Sinterklaas, maar dat hoeft de pret niet te drukken. Ook het feit dat Jim en Della zich niet verkleden als goedheiligmannen of -vrouwen doet niet af aan de moraal van dit verhaal. Die is, hoe dwaas de handelwijze van de twee geliefden ook mag lijken, dat zij met wat zij elkaar geven boven zichzelf uitstijgen. Zij schonken elkaar namelijk iets van zichzelf, iets dat hun dierbaar was. Zo treden zij in het voetspoor van de leermeester, de heilige Nicolaas.

 

Daarom is het goed dat de makkers daarbuiten, al is het maar voor één heerlijk avondje, hun geraas staken om plaats te maken voor wie zich in naam van de Goedheiligman oefenen in het geven en vergeven. ‘Want ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En wat jullie voor de onaanzienlijkste niet gedaan hebben, dat hebben jullie ook voor mij niet gedaan.’

Amen.

 

 

voorbeden (na het ‘zo bidden wij’ antwoord het koor met Gospodi Pomiloej (Heer ontferm u))

 

Wij staan stil bij alle mensen die zich verlaten voelen,

bij wie hun lot niet kunnen dragen,

bij hen die lijden en geen zin of uitkomst zien.

Bij allen die opstandig zijn

of uitgedoofd, verlamd,

wie dreigen te bezwijken onder de last op hun schouders.

Bij hen die verbeten zijn, schamper en cynisch.

Dat er iemand op hen toe zal komen.

Dat zij aangeraakt worden

door mildheid.

Dat hun ogen opnieuw worden geopend

voor de goedheid die er onder mensen mogelijk is,

Met onze gedachten zijn wij bij wie gewantrouwd worden,

die leven onder de druk van

verdachtmaking en kwaadsprekerij;

bij hen wier zelfvertrouwen wordt ondermijnd

door het harde oordeel van anderen;

bij allen die geen begrip ontmoeten,

geen woord dat hen geneest,

geen mens die hen aanvaardt.

En bij hen die verdeeldheid zaaien,

bij hen die zichzelf verrijken

ten koste van de integriteit van henzelf en die van anderen.

Bij hen die vergiftigd zijn en gevaarlijk.

Dat zij bevrijd worden uit hun gevangenschap.

Wij staan naast wie moedeloos worden

bij het zien van alle kwaad in deze wereld.

Maar ook naast hen die hoopvol zijn,

die kracht uitstralen en vriendschap kunnen geven:

Dat zij staande blijven als zij beproefd worden

En dat zij nooit ontbreken in ons midden.

Zondag 4 december Klein Byzantijns Koor

byzantijns koorOp zondagmorgen 4 december zing het Klein Byzantijns Koor in de dienst van Pieter Lootsma. Een belevenis om mee te maken! Zowel de dienst, met aandacht voor Sint Nicolaas en de liederen, zijn de ideale opmaat naar het ‘decembergevoel’! Vooraf verzorgt Wyneke van Nouhuys een zit meditatie in de kleine zaal, voor iedereen die het prettig vindt de zondag met innerlijke rust te beginnen. Deze ochtend is vrij toegankelijk, inclusief een kopje koffie of thee na afloop van de dienst.