Lid of vriend

Deze keuze wordt geboden omdat sommigen zichzelf niet als lid van een geloofsgemeenschap willen beschouwen. Zij kunnen vriend worden en toch aan alle activiteiten van De Woudkapel meedoen.

Betekenis van het lidmaatschap

Een groot deel van de activiteiten zijn vrij toegankelijk voor leden en vrienden. Voor leden en vrienden is er de pastorale zorg, kosteloze deelname aan kringen en een aantal sociale activiteiten. De viering van en het gezamenlijk stilstaan bij belangrijke momenten in het leven, zoals het aangaan van een levensverbintenis of afscheid nemen tijdens een uitvaart, horen hier bij. Leden hebben stemrecht bij de Algemene Leden Vergadering.

Jaarlijkse bijdrage

Het lidmaatschap bedraagt per jaar € 215 per persoon en € 345 per (echt)paar. De jaarlijkse bijdrage voor een vriend bedraagt € 205 en € 325 per (echt)paar. Deze bedragen zijn minimumbijdragen: vanzelfsprekend wordt het zeer op prijs gesteld als leden en vrienden een belangrijk hogere bijdrage geven! De Woudkapel kent geen andere bronnen van inkomsten dan de jaarlijkse bijdragen van leden en vrienden, de gelden welke bij de activiteiten worden ontvangen en de verhuur van zalen en de opbrengst van het oud papier.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Donateur

Wie geen lid of vriend wil worden, maar het werk van De Woudkapel wel wil steunen kan voor € 100,- per seizoen donateur worden. Men bezoekt de lezingen en andere activiteiten dan met korting, net als leden en vrienden en ontvangt een uitnodiging voor het Nieuwjaarsconcert.

Opgave als lid, vriend  of donateur bij de secretaris Dini van Egmond, 030 228 01 84,