De website www.woudkapel.nl geeft actuele informatie over het jaarprogramma en diensten. Actuele informatie verschijnt ook in het blad De Lantaarn dat leden en vrienden 6 x per jaar ontvangen en via een de maandelijkse digitale nieuwsbrief die leden, vrienden en belangstellenden op verzoek gemaild krijgen.

  • Contactpersoon PR: Wendy de Graaff, 06 54212417,
  • Aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief (ook voor niet-leden) via de startpagina op de site
  • Redactieadres ‘De Lantaarn’: