In gespreks- en meditatiegroepen rond diverse thema’s biedt De Woudkapel deelnemers de gelegenheid om een breed scala aan onderwerpen in gesprek met anderen eigen ideeën uit te wisselen en uit te diepen op zodanige wijze dat het bijdraagt aan ieders persoonlijke groei. In het maanoverzicht is bij iedere groep meer informatie te vinden over de inhoud, het aantal bijeenkomsten, de begindatum en de kosten. Voor zover niet anders vermeld, opgeven via .