De Woudkapel is een open gemeenschap waar de leden en vrienden verschillende activiteiten ondernemen, vaak met belangstellenden van buiten de eigen kring. Elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen vormt een wezenlijk onderdeel van alle activiteiten binnen De Woudkapel, maar bij de sociale activiteiten ligt de nadruk op het onderlinge contact.

Door deel te nemen aan verschillende commissies, activiteiten of vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld tijdens lezingen) wordt de onderlinge band nog versterkt. Ook zonder lid te zijn is het mogelijk aan veel activiteiten actief deel te nemen. Vraag er naar als u belangstelling heeft!