De Woudkapel biedt iedere zondagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur een vrij toegankelijk en afwisselend programma.

De eerste zondag van de maand, regelmatig nog een extra zondag en alle christelijke feestdagen zijn in handen van Pieter Lootsma. Hij is verbonden als inspirator en voorganger aan De Woudkapel en een bijzondere spreker van wie de diensten te lezen zijn op het prikbord of te beluisteren zijn via www.kerkomroep.nl. De inhoud van zijn teksten geeft stof tot nadenken en desgewenst tot napraten.

De tweede zondag van de maand wordt gevuld door een bezinningssamenkomst met live muziek. Sprekers uit de wereld van kunst, wetenschap of filosofie geven op persoonlijke manier hun visie op een onderwerp dat hen nauw aan het hart ligt en gaan met de bezoekers in gesprek. Qua thema’s is dit jaar aansluiting gezocht met de twee centrale thema’s uit ons programma dit jaar: Levensfasen & persoonlijke groei in het najaar 2016 en Er is meer dan er te meten is in het voorjaar 2017. De inhoud van iedere bezinningssamenkomst staat uitgebreid beschreven in de maandagenda.

De derde zondag van de maand spreekt meestal een gastpredikant of Lauk Spelberg, verbonden als voorganger en pastoraal werker aan De Woudkapel. De Woudkapel heeft de laatste jaren een goede band opgebouwd met een aantal bijzondere gastpredikanten. Zij komen er regelmatig spreken omdat zij zich thuis voelen.

De laatste zondagen van de maand staan in het teken van OntMoeten. Deze ochtenden hebben geen voorgeschreven vorm -niets moet- maar de ontmoeting met elkaar staat centraal. Iedereen die zich door een verrassend en interactief programma aangesproken voelt, is van harte welkom. Vaak kunnen kinderen meedoen tijdens deze zondagochtenden; het programma staat beschreven in het overzicht op maand.