Bezinningsbijeenkomsten

Henk van der Waal – Denken op de plaats rust

Henk van der Waal is dichter en denker. Voor hem vormen deze disciplines de twee manieren bij uitstek om het mysterie van het bestaan te benaderen. Het dichten maakt gebruik van een op het eerste gezicht losse en associatieve toets. Het denken kan daar minder gemakkelijk een beroep op doen en is eraan gehouden om zo precies mogelijk het existentiële bloot te leggen. In zijn vorig jaar gepubliceerde filosofische werk Denken op de plaats rust, karakteriseert hij dit existentiële veld als het onbestemde, opene of gemeenschappelijke. Volgens hem hebben we in het Westen het contact met dit onbestemde verwaarloosd en kunnen we dat contact in de huidige constellatie alleen herstellen door ons te oefenen in het denken en ons af te stemmen op het dichten.

Henk van der Waal publiceerde vijf dichtbundels. De laatste bundel, Zelf worden (Querido 2010) werd genomineerd voor de VSB-poëzieprijs 2011 en bekroond met de Ida Gerhardt-poëzieprijs 2012.