De Woudkapel, vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van de Landelijke Vereniging NPB en is als zodanig aangemerkt als een Algemeen Nut beoefende Instelling (ANBI).

De Woudkapel is een vereniging met als datum van oprichting 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

KvK: 40477438

RSIN: 3978163

Contactgegevens: Hasebroeklaan 37, 3723 DJ Bilthoven, 030-2280184, 

Bezoekadres:Beethovenlaan 21 te Bilthoven 

Statuten

WOUDKAPEL STATUTEN JANUARI 2013

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt jaarlijks in april/mei vastgesteld in de algemene ledenvergadering. In juni verschijnt ieder jaar het programmaboekje met alle informatie over het komend seizoen.

Jaarverslag 

Het laatst beschikbare jaarverslag kunt u hier downloaden en dit verslag geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

De Woudkapel 2014-2015

De Woudkapel 2014-2015http://www.woudkapel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/De-Woudkapel-2014-2015.docx

Financiële verantwoording

De jaarrekening wordt jaarlijks in november vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De laatst goedgekeurende jaarrekening kunt u hier downloaden.

Bal sbl begr rapport pap kopiewww.woudkapel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Bal-sbl-begr-rapport-pap-kopie.pdfDe Woudkapel 2014-2015www.woudkapel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/De-Woudkapel-2014-2015.docx