Wandelkring

Binnen De Woudkapel zijn verschillende commissies en groepen actief. Door op de pdf te klikken krijgt u meer informatie.

Mens en Medemens, de sociale werkgroep van De Woudkapel. Sinds 2016 werken De Amnesty Groep en de Commissie Unitariërs ook onder de M&M vlag.
Inlichtingen: Corry Grijns-Hummelen, 030-251 33 01 In De Woudkapel is een werkgroep actief                                                                                                        Tentoonstellingscommissie Informatie: Meta Henkes 030 228 12 60.  Zie ook: culturele activiteiten

 • Programmacommissie stelt het activiteitenprogramma samen. leden: Nelleke Metselaar, Tjeerd Mijnster, Jaap Groenhof,Pieter Lootsma en Wyneke van Nouhuys Informatie:
 • Commissie bezinningssamenkomsten, Informatie: Joost Ruitenberg,    Zie ook: bezinningsbijeenkomsten
 • De Wandelkring organiseert (soms meerdaagse) wandelingen voor leden en vrienden
  Informatie: Kaai Hanhart, of Ellie Luteijn,
 • De Tuinkring onderhoudt de bostuin
  Informatie: Ita Kloos, 030-228 31 37,
 • De Bibliotheekcommissie houdt zich bezig met de opzet van een vrijzinnige bibliotheek in de kleine zaal. Informatie Bert Geyskes,
 • Contactpersonen onderhouden per wijk contact met leden
  Informatie: 030-2280078  of of Eva Santman, , tel. 030-228 15 35