De Woudkapel is een een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie, waar ruimte is voor persoonlijke verdieping en maatschappelijke betrokkenheid.

De organisatievorm is een vereniging met leden en vrienden, die tenminste twee keer per jaar tijdens een algemene ledenvergadering gezamenlijk het beleid bepalen dat het bestuur, in samenwerking met de voorganger en pastoraal werker, uitvoert. Een brede betrokkenheid van leden en vrienden blijkt uit de vele actieve commissies.

ont_moeten

De Woudkapel, vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van Vrijzinnigen Nederland is als zodanig aangemerkt als een Algemeen Nut beoefende Instelling (ANBI).

De Woudkapel is een vereniging met als datum van oprichting 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

KvK: 40477438

RSIN: 3978163

Contactgegevens: Hasebroeklaan 37, 3723 DJ Bilthoven, 030-2280184, 

Bezoekadres:Beethovenlaan 21 te Bilthoven

Statuten

WOUDKAPEL STATUTEN JANUARI 2013

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt jaarlijks in april/mei vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Ieder jaar verschijnt in juni het programmaboekje voor het komend seizoen met daar in alle informatie

Jaarverslag 

Het laatst beschikbare jaarverslag kunt u hier downloaden en dit verslag geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten

De Woudkapel 2014-2015http://www.woudkapel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/De-Woudkapel-2014-2015.docx

Financiële verantwoording

De jaarrekening wordt jaarlijks in november vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De laatst goedgekeurende jaarrekening kunt u hier downloaden.

www.woudkapel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Bal-sbl-begr-rapport-pap-kopie.pdf