1. De Woudkapel kenmerkt zich door pluriformiteit in de religieuze beleving. Zowel vrijzinnig christelijk als meer universeel ingestelde mensen vinden er inspiratie in teksten uit de bijbel en uit geschriften van andere religies en levensbeschouwingen.
  2. In De Woudkapel is plaats voor zingeving, bemoediging en uitdaging om in vrijheid en verdraagzaamheid een richtsnoer voor het leven te vinden.
  3. Naast de zondagse bijeenkomsten biedt De Woudkapel een uitgebreid programma. Jaarlijks wordt een boekje uitgebracht met een overzicht van lezingen, cursussen en culturele activiteiten.
  4. In het programma nemen de bezinningssamenkomsten een vaste plaats in. Ze worden zeven keer per jaar gehouden op de zondagmorgen. Centraal staat de inleiding over een actueel thema dat vanuit een maatschappelijk, religieus, filosofisch, sociologisch of cultureel gezichtspunt wordt uitgediept. Het geheel wordt omlijst met ‘levende’ muziek.
  5. Regelmatig is er Kinderkring. De kinderen maken alleen het begin van de zondagmorgen bijeenkomst mee. Daarna vervolgen zij die op hun eigen manier met begeleiding in een andere ruimte.
  6. De Woudkapel heeft een inspirator/voorganger en een pastoraal werker in dienst. Zij bieden waar nodig geestelijke begeleiding. Regelmatig zijn zij voorganger, de overige diensten worden geleid door gastpredikanten.
  7. Naast studie- en gespreksgroepen biedt De Woudkapel verschillende vormen van meditatie aan.
  8. De Woudkapel heeft vriendschapsbanden met een – vrijzinnige – unitarische gemeente in het Hongaars sprekende deel van Roemenië. Naast ontmoetingen en aandacht voor elkaars levensomstandigheden en geloofsbeleving verleent De Woudkapel bescheiden materiële hulp.
  9. Anders dan een kerkgenootschap is De Woudkapel een vereniging. Zij is negentig jaar geleden opgericht. Het streven van haar initiatiefnemers geldt ook nu nog: een inspirerende plek te zijn voor mensen met een open geest die op zoek zijn naar zingeving.
  10. De Woudkapel maakt deel uit van de landelijke vereniging ‘Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB’, welke bestaat uit ruim vijftig plaatselijke afdelingen. Via de NPB wordt contact onderhouden met de IARF, International Association for Religious Freedom en de ICUU, International Council for Unitarians and Universalists.
  11. Het kerkgebouw de Woudkapel is een gemeentemonument. Op een stenen tafel in de tuin staan de symbolen van de vijf grote religieuze tradities. In de tuin is een labyrint aangelegd; symbool voor de weg die een mens in zijn leven gaat.