Pieter Lootsma, voorganger

Pieter Lootsma Inge
Taken:

  • Initiator ┬ávan op vitaliteit en levensvatbaarheid gerichte activiteiten
  • Maandelijks voorgaan bij zondagsbijeenkomsten
  • Samen met de programmacommissie binnen het profiel passende activiteiten organiseren voor Woudkapellers en anderen
  • Met de pastoraal werker vorm geven aan een hechte gemeenschap van leden en vrienden

Lauk Spelberg, pastoraal werker

Lauk Spelberg

Taken:

  • Voorgaan in diensten en vieringen
  • Geestelijke begeleiding van leden en vrienden die daar prijs op stellen
  • Begeleiding van contactpersonen in de wijken
  • Begeleiden van studie- en gesprekskringen
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Organisatie en begeleiding van een oecumenische doop voor kinderen of volwassenen, het aangaan van een levensverbintenis of een persoonlijke manier van afscheid nemen